English Version EnHebrew Version He

דקל ננסי

מלבד Saw palmetto, הדקל הננסי ידוע גם בשמות Serrula, Sebal ו Serenoa Repens.

דקל ננסי ניתן לרכוש ככמוסות בבתי מרחקת וחנויות טבע. הוא מוגדר כתוסף מזון ולא כתרופה. מזה שנים ידוע שהדקל הננסי יעיל נגד בעיות הקשורות בבלוטת הערמונית, בעיות שהגורם להן הוא כאמור הורמון ה DHT. מסיבה זאת ישנם רבים הטוענים שהדקל הננסי יעיל גם כנגד התקרחות גברית טיפוסית. הבעיה המרכזית בכל הנוגע לדקל הננסי היא שמספר המחקרים שנעשו על צמח זה מועט ביותר. לכך ישנן שתי סיבות: הראשונה היא השימוש המצוצמם יחסית שנעשה בו עד היום. בשנים האחרונות עלתה המודעות אליו, בעיקר באירופה, אך לאחרונה גם בארה"ב (שם מקורו) מה שאולי יביא בעתיד לעליה במספר המחקרים שייעשו עליו. הסיבה השניה היא היעדר פוטנציאל כלכלי שכן לא ניתן לרשום פטנט על הצמח או התמצית. חברות רבות מוכרות תמצית דקל ננסי, ובזול, כך שלא טמון כאן שום פוטנציאל לעשיית רווח.

הדקל הננסי מונע מאנזים ה 5 אלפא רדוקטז להגיב עם טסטוסטרון ליצירת DHT
תמונה 1: הדקל הננסי נקשר אל הורמון ה DHT

המחקרים המועטים שבוצעו עד היום התרכזו בבלוטת הערמונית ותוצאותיהם מצביעות על כך שהדקל הננסי אכן יעיל בתחום זה. המחקר הגדול ביותר שנערך עד כה ובוצע ע"י חברה גרמנית הראה יעילות באחוזים כמעט זהים לאלו של הפינסטריד. לפי הנתונים שנאספו ממחקר זה ומשאר המחקרים שבוצעו עד כה, נראה שהדקל הננסי יעיל כנגד בעיות הנגרמות ע"י ה DHT וזאת בשל שתי סיבות:

א. הוא נקשר אל אנזים ה 5-אפלא-רדוקטז מן הסוג השני ומונע ממנו להגיב עם טסטוסטרון בדומה לפעולת הפינסטריד המצוי ב פרופסיה ו פרוסקר (תמונה 1). יתרה מזאת, קיימת אפשרות שהוא פועל גם על אחוז מצומצם של האנזימים מהסוג הראשון.

ב. בבלוטת הערמונית הוא נקשר אל אתרי הקליטה של ה DHT וכך הוא מונע גם את השפעת ה DHT הקיים. ניתן לשער שגם בזקיקי השיער בקרקפת נקשר הדקל הננסי אל אתרי קליטת ה DHT (תמונה 2), אך כרגע אין שום הוכחה מעשית לכך וזאת כאמור עקב מספר המחקרים המצומצם בתחום ההתקרחות.

הדקל הננסי נקשר אל אתרי קליטת ההורמונים על הזקיקים ומונע את קליטת ה DHT
תמונה 2: הדקל הננסי נקשר אל קולטני ההורמונים

 

למרות התכונות המיוחסות לו ומגובות ע"י מספר מחקרים, לא ידוע מנגנון הפעולה המדוייק של הדקל הננסי. עם זאת ידוע כי החומרים הפעילים המעורבים בתהליכים הם ליפידים (חומצות שומן) וסטרולים . חשוב לודא שהמוצר שאתם רוכשים מכיל ריכוז גבוה של חומר פעיל , נתון שבדרך כלל אינו מצויין על גבי האריזה. כמו כן רצוי שהתמצית תופק מהצמח עצמו ולא מהפרי שלו, שכן הצמח עשיר יותר בחומר פעיל. הצריכה המומלצת של חומר פעיל היא בין 300-320 מ"ג ליום. בדיקות מעבדה שערכו שני אירגוי צרכנות מובילים בארה"ב- Consumer Labs ו Consumer Reports הראו , שמחיר המוצר אינו ערובה לאיכותו ושמוצרים בעלי מחיר גבוה התגלו כדלים בחומר פעיל לעומת מוצרים זולים יותר. המוצר היחיד שנבדק ונמכר גם בארץ הוא של GNC, ולמרות שהתמצית בו מופקת מן הפרי יש לציין שהוא עבר את הבדיקות בהצלחה.

בעת הרכישה מומלץ לבדוק שעל אריזת התמצית מוטבע המונח Standardized המהווה אישור שהתמצית נבדקה וריכוז החומר הפעיל בה תואם את הבטחת היצרן.    

מוצרים שעליהם מוטבע המונח Fingerprinted עברו בדיקה קצרה המאשרת רק המצאות חומר פעיל אך לא בהכרח בריכוז המובטח.