English Version EnHebrew Version He

השתלת שיער

כפי שהוסבר בחלקים קודמים, הורמון ה DHT הוא הגורם להתקרחות ונשירת שיער. הורמון זה אחראי להרס הזקיקים במרכז הקרקפת, קו השיער הקדמי ובאיזור המפרצים. לעומת זאת, זקיקי השיער הנמצאים בצידי הראש ומאחור לו אינם מושפעים ממנו. בהשתלת השיער נלקחים זקיקים מאיזורים אלו הנקראים איזורים תורמים ומושתלים בשאר הקרקפת. אותם זקיקים ממשיכים לתפקד בצורה תקינה ואינם מושפעים מן ה DHT במיקומם החדש. חשוב להבין שבהשתלות שיער מכיוון שזקיקים מועברים מחלק אחד של הקרקפת לאחר, מדובר בחלוקה מחדש של שיער על הקרקפת, ולכן אין אפשרות להגיע לצפיפות השיער שהיתה לפני ההתקרחות.

חיתוך רצועת עור לעומת הוצאה ישירה של זקיקי שיער

קיימות מספר טכניקות לביצוע השתלת שיער .ברובן מוסרת רצועת עור מן האיזור התורם וקבוצות זקיקים ממנה מושתלות באיזורים בהם יש שיער דליל או שאין שיער בכלל. לאחר חיתוך הרצועה האיזור נתפר ונשארת צלקת דקה ביותר, אשר מוסתרת לרוב ע"י שארית השיער באיזור זה. באחת מן השיטות החדשות יותר הנקראת FUE ראשי תיבות של Follicular Unit Extraction), מוצאים הזקיקים ישירות מן האיזור התורם ללא צורך בחיתוך והוצאת רצועה שלמה ממנו כמו בשאר הטכניקות של השתלות השיער.

השתלת זקיקי השיער בקבוצות קטנות

זקיקי השיער שהוצאו מן האיזורים התורמים מושתלים באיזורים הדלילים בקבוצות קטנות. באופן כללי ככל שמספר הזקיקים בכל קבוצה מושתלת קטן יותר, כך גדל הסיכוי שתוצאות השתלת השיער יראו טבעיות יותר. בטכניקות הישנות ביותר להשתלת שיער בהן כבר לא נעשה היום שימוש, אותן רצועות עור שהוסרו מן האיזורים התורמים הושתלו בשלמותן באיזורים הדלילים. התוצאות שהושגו בצורה זאת היו עלובות וכונו "שיער בובה". בטכניקות השתלת שיער מתקדמות קצת יותר אשר גם בהן הולך ופוחת השימוש בשנים האחרונות (אך עדין מצויות בשימוש וכדאי להמנע מהן) מופרדות קבוצות של למעלה מעשרה זקיקי שיער, ואלו מושתלות באיזורים הדלילים. התוצאות אמנם טובות במעט, אך עדין ירודות למדי

חלוקה טבעית = מראה טבעי

ידוע כיום שזקיקי השיער מאורגנים בקרקפת בקבוצות של שלוש או ארבע יחידות. בשיטות השתלת השיער המתקדמות ביותר מושתלים במרכז הקרקפת זקיקים בקבוצות אלו ממש, בצורה המדמה את חלוקתם הטבעית על הקרקפת. ככל שמתקדמים לאיזור קו השיער הקדמי בו באופן טבעי השיער מעט דליל יותר, מושתלים זקיקים בקבוצות הולכות וקטנות עד לזקיקים בודדים בחזית. בנוסף לכך חשוב מאד למקם את קבוצות הזקיקים המושתלות בצורה בלתי סדירה, כלומר, לפי דפוס שאינו קבוע, אחרת התוצאות לא יראו טבעיות ללא קשר למספר הזקיקים בקבוצה. כל אלו יחדיו אם מיושמים, גורמים לכך שכמעט ולא ניתן לזהות שמדובר בהשתלת השיער כאשר המנתח מבצע את עבודתו בצורה טובה.

בחירת מנתח להשתלת שיער

תהליך השתלת שיער הוא הליך כירורגי הדורש מיומנות גבוהה ביותר. השתלת השיער מותאמת למנותח עצמו והמנתח צריך להתחשב בגורמים הייחודיים לו: אופן צמיחת שיערו וצורת ההתקרחות המדוייקת, גודל וצפיפות זקיקי השיער, מבנה ראשו וצורת פניו. על פי כל אלה מגיע המנתח להחלטות, כמו המיקום המדוייק של הזקיקים המושתלים וזוית החדרתם אל הקרקפת. בחירת מנתח לא טוב או חסר נסיון תשפיע ישירות על מראה השיער לאחר ההשתלה.

עד 3000 קבוצות של זקיקים בהשתלת שיער אחת

בטיפול בודד ניתן כיום להשתיל עד 3000 קבוצות זקיקים. לאנשים מסויימים יספיק טיפול אחד בעוד אחרים יזדקקו להשתלת שיער או השתלות שיער נוספות. אובדן נוסף של שיער באופן טבעי לאחר ההשתלה (לא השיער שמושתל אלא שיער שצמח במקור באיזורים המקריחים) יכול להצריך השתלות שיער נוספות בשלב מאוחר יותר.
השלתלת שיער נעשית בהרדמה מקומית ואינה כרוכה בכאב. בעוד בשיטות השתלת השיער הישנות זמן ההחלמה נמשך כשבועיים, כיום מדובר בלא יותר מיום או יומיים.
כמו בכל ניתוח, גם בהשתלת שיער ישנם סיכונים, כאשר כאן הכוונה להתפתחות זיהומים, דימום או קליטה לקויה של הזקיקים. עם זאת אחוז ההצלחה של השתלות שיער הוא כמעט מוחלט.

מבט אל עתיד השתלות השיער

בימים אלו נכנסות לשימוש שתי שיטות חדשניות שעתידות להזניק את תחום השתלות השיער צעד ענק קדימה. על השיטות, שיכפול זקיקים ו שיכפול שיער יפורט בהמשך בחלק הטיפולים העתידיים.