English Version EnHebrew Version He

פינפסיה

יצרן : Cipla.

חומר פעיל: Finasteride.

מינון: פינפסיה - 1 מ"ג / יום, פינקר - 5 מ"ג / יום.

נתחיל בקצת רקע על רישום הפטנטים בתעשיית התרופות. לחברה המפתחת תרופה חדשה ניתנת בלעדיות עליה למשך תקופה של עשרים שנה שלאחריה יכולות חברות אחרות לייצר ולשווק גירסאות שלהן לתרופה. גירסאות אלו הנקראות גם גרסאות "גנריות" נמכרות בדר"כ במחיר זול בהרבה מהתרופה המקורית.

Merck יצאה לשוק עם פרופסיה בסוף שנות התשעים כך שחברות התרופות ברחבי העולם צפויות לצאת עם גרסאות גנריות של פרופסיה רק בעוד שנים רבות.

עם זאת, בהודו החוק שונה ומאפשר רישום פטנט רק על תהליך הייצור של התרופה ולא על התרופה עצמה. כך ניתן לייצר כל תרופה, גם כזאת המוגנת ברחבי העולם כל עוד תהליך הייצור שונה. חברת צ'יפלה ההודית מנצלת את חוק זה עד תום ומייצרת גירסאות גנריות לתרופות רבות המוגנות ע"י פטנטים בשאר העולם. היא מייצרת את פינקר ופינפסיה - גירסאות גנריות לפרופסיה ו פרוסקר ומוכרת אותן במחיר זול בהרבה מן המקור.

את הגירסאות הגנריות ניתן לרכוש מן הסתם בהודו אך אפשר למצאן בקלות דרך האינטרנט ע"י הזנת שמן בכל מנוע חיפוש.

לא ידוע על מחקרים שצ'יפלה ערכה כדי להוכיח את יעילות הפינסטריד הגנרי שלה, אך מכיוון שמדובר בענק תרופות בסדר גודל עולמי ניתן לצפות שהוא איכותי וזהה למקור.