English Version EnHebrew Version He

התקרחות גברית

התקרחות גברית (Androgenetic Alopecia) נגרמת כפי שהוסבר קודם לכן ע"י הורמון ה DHT ומתאפיינת בקרחת המתפשטת לפי הדפוס הבא: תחילה ישנה התדלדלות באיזור הכתר (אותו איזור מסביב לנקודה שממנה צומח השיער בצורת מערבולת), ובאיזור ה"מפרצים". עם הזמן קו השיער הקדמי נסוג לאחור, המפרצים מעמיקים ובאיזור הכתר נוצרת קרחת קטנה. בשלב מתקדם יותר שני האיזורים הקירחים נפגשים במרכז הקרקפת ובסופו של דבר נוצרת קרחת ונשארת רצועת שיער בצורת פרסה העוטפת את צידי הראש וחלקו האחורי . סולם נורווד-המילטון מציג את השלבים השונים בתהליך ההתקרחות:

העובדה שאותם איזורים מצידי הראש ובחלקו האחורי אינם מקריחים נובעת מכך שזקיקי השיער באיזורים אלו אינם רגישים להורמון ה DHT. הסיבה לכך אינה ידועה אך סבורים שהדבר נעוץ בצורה בה צומחת שכבת העור עוד בימי העוברות. העור המכסה את האיזורים הרגישים ל DHT ומועדים להקרחה מגיע מצידו הקדמי של הגוף, בעוד האיזורים העמידים שייכים לשכבת העור המגיע מאחור. העובדה שאיזורים אלו עמידים בפני ה DHT מאפשרת למעשה את ביצוע השתלות שיער המבוצעות כיום, כפי שמוסבר בחלק המוקדש לנושא השתלת שיער.

סולם נורווד-המילטון המאפיין התקרחות גברית על שלביה
סולם נורווד-המילטון המאפיין התקרחות גברית על שלביה
« הקודם  התקרחות