English Version EnHebrew Version He

אבודרט / דוטסטריד / דוטס

יצרן : GlaxoSmithKline. אתר אבודרט: קישור.

חומר פעיל: דוטסטריד. מינון :0.5 מ"ג / יום.

כל מה שנאמר עד עכשיו היה נכון כמעט לגמרי. דובר על כך שהורמון ה DHT הפוגע בזקיקים נוצר ע"י תגובה של אנזים ה 5-אלפא-רדוקטז עם הורמון הטסטוסטרון. למעשה קיימים שני סוגים של של האנזים ושניהם מגיבים עם הטסטוסטרון ליצירת DHT, כאשר הסוג השני (type II) נמצא בגוף בכמויות גדולות יותר מן הסוג הראשון (type I). הפינסטריד המצוי ב פרופסיה וב פרוקיור נקשר רק אל הסוג השני של האנזים ולכן אינו מסוגל למנוע את היווצרות ה DHT באופן מוחלט. למרות שבסביבת הזקיקים מצויים בעיקר אנזימים מן הסוג השני, סבורים כי גם DHT הנוצר ברקמות רחוקות מעט יותר מוצא את דרכו אל הזקיקים. הדוטסטריד הוא חומר הנקשר אל שני סוגי האנזים ובכך מונע באופן כמעט מוחלט את היווצרות ה DHT (מעל 90%). כצפוי אחוזי ההצלחה של הדוטסטריד גבוהים יותר מאלו של הפינסטריד (הגבוהים לכשעצמם).

התרופה מיועדת לטיפול בבלוטת ערמונית מוגדלת, אך יעילה גם נגד התקרחות גברית טיפוסית מסיבות ברורות. גירסה של הדוטסטריד המיועדת להתקרחות הגיעה לשלבי פיתוח מתקדמים. בשנת 2002 הושלם ניסוי המוגדר כ "שלב 2" (ניסוי בו משתתפים כמה עשרות אנשים) והוגדר כמוצלח ביותר. עם זאת בנובמבר 2002 הופסק ניסוי "שלב 3" ( בו משתתפים כמה אלפי אנשים, השלב האחרון לפני הפיכת התרופה למוצר מסחרי). עד היום לא פורסמה שום הצהרה רשמית של היצרן מדוע הופסק הניסוי אך קרוב לוודאי שהעניין קשור בתופעות לוואי. אבודרט כתרופה המיועדת לטיפול בבעיות בבלוטת הערמונית נצרכת בעיקר על ידי גברים בגילאי חמישים ומעלה. תרופות נגד התקרחות גברית מיועדות לגברים צעירים יותר, אפילו כאלה בשנות העשרים המוקדמות ועבורם תוצאות לוואי הקשורות בתפקוד מיני קריטיות הרבה יותר.

על אף כל זאת ישנם המשתמשים בתרופה כנגד התקרחות.

דקל ננסי  הבא »
« הקודם  מינוקסידיל