English Version EnHebrew Version He

נשירת שיער - מאמרים ומחקרים

בעמוד זה מופיעים קישורים למאמרים ומחקרים בנושא נשירת שיער והתקרחות.

פינסטריד

מחקר על מינוקסידיל ופינסטריד: קישור

מחקר בו נבדקה יעילות הפינסטריד בריכוזים שונים: קישור

מינוקסידיל

גרף המראה את ההידרדרות במצב השיער במשך 96 שבועות לאחר הפסקת השימוש ב מינוקסידיל בריכוזים שונים: קישור

תמונות לפני ואחרי שימוש ב מינוקסידיל במשך שנה: קישור

דוטסטריד

גרף המראה כיצד משתנה רמת ה DHT כתוצאה משימוש בדוטסטריד בריכוזים שונים לעומת פינסטריד: קישור

גרף המראה כיצד משתנות רמות ה DHT ושני סוגי אנזים ה 5-אלפא-רדוקטז כתוצאה משימוש בדוטסטריד בריכוזים שונים לעומת פינסטריד: קישור

גרף המראה כיצד משתנות רמות ה DHT ושני סוגי אנזים ה 5-אלפא-רדוקטז כתוצאה משימוש בדוטסטריד בריכוזים שונים: קישור

גרף המראה את היחס בין שימוש בדוטסטריד בריכוזים שונים לבין זמן ההגעה למצב יציב (הזמן שלוקח עד שהחומר מוריד את ה DHT לרמה קבועה: קישור

ספירונולקטון

מחקר בו נבדק האם ספירונולקטון בשימוש חיצוני יעיל יותר כתמיסה או כמשחה: קישור

מחקר בו נבדקה יעילותו של ספירונולקטון בשימוש חיצוני כנגד התקרחות: קישור

RU58841

מחקר בו נוסה החומר RU58841 על קופים: קישור

לייזר בעוצמה נמוכה - LLT

מחקר שבדק את את יעילות קרני לייזר בעוצמה נמוכה ע"י שימוש במסרק הלייזר היירמקס על קבוצה של 28 גברים ו 7 נשים. תוצאות המחקר פורסמו ע"י "המגזין הבין לאומי לניתוחים קוסמטיים ודרמטלוגייה אסתטית" (מגזין שהוצאתו לאור הופסקה).: קישור

כללי

כתבה של התוכנית דייטליין המשודרת ברשת NBC האמריקאית שעקבה במשך חצי שנה אחרי תוצאות שהניבו חמישה טיפולים כנגד נשירת שיער והתקרחות אצל חמישה גברים.: קישור

מחקר שלפיו סויה עשויה להיות יעילה כנגד נשירת שיער והתקרחות: קישור