English Version En |  Hebrew Version He

נשירת שיער - טיפולים עתידיים

ההתקדמות הטכנולוגית המהירה בימינו שהתחום הרפואי הינו אחת החזיתות הדומיננטיות שבה, טומנת בחובה תקווה שלא רחוק היום בו יימצא פתרון אמיתי שיטפל בבעיית ההתקרחות ביעילות וללא תופעות לוואי. למרות שבעשור האחרון התבשרנו לא אחת על חברות המפתחות טיפולים חדשניים, אף אחת מהן לא הצליחה עדיין להגיע לקו הסיום עם מוצר מוגמר.

עם זאת, בחלק זה נסקור בקצרה מספר כיוונים מהם עשוייה להגיעה הבשורה המיוחלת:

RU58841

שכפול שיער

טיפול גנטי

RU 58841  הבא »
« הקודם  פיאות | פאה